Statut

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.08.2010 r., sygn. akt WR.IX NS-REJ.KRS/002873/10/401
KRS: 0000181746

Pełna treść statutu (dokument PDF)