fe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach informuje, że została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinanowanie projektu „Modernizacja węzłów i sieci ciepłowniczych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach” w ramach Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Szczegóły tutaj.


image001
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach informuje, że została podpisana umowa z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej o dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach na terenie miast Świebodzice i Strzegom”. Szczegóły tutaj.

Stacja meteorologiczna:
https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/0ec85ce3ce044ab5952aebaf9b78efe1/fullscreen

24
Sie
2018
Możliwość budowania mieszkań lokatorskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach informuje, że pojawiły się również nowe możliwości zamieszkania w swoim nowym M. Taką możliwość otwierają nowe przepisy będące częścią programu Mieszkanie+, a mianowicie program SBC (Społeczne Budownictwo Czynszowe) w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego, w którym o preferencyjne kredyty mogą starać się spółdzielnie mieszkaniowe na finansowanie mieszkań lokatorskich. Program ma na celu zapewnienie tańszego finansowania zwrotnego na realizowanie celów mieszkaniowych. Bank Gospodarstwa Krajowego skierował do spółdzielni mieszkaniowych w całej Polsce propozycję finansowania mieszkań lokatorskich, które udzielane jest na preferencyjnych warunkach, na 30 lat, a oprocentowanie kredytu stanowi jedynie stawka WIBOR, bez marży banku. Program ma wspomóc osoby, których na obecną chwilę nie stać na zakup własnego mieszkania. Jedynym kryterium ubiegania się o takie mieszkanie jest aktualny dochód oraz wniesienie wkładu własnego w wysokości 30 % wartości lokalu. Obecnie Spółdzielnia rozważa realizacje takich mieszkań, w dwóch wariantach: mieszkania lokatorskie bez możliwości wykupu na własność i z opcją wykupu na własność. Warianty te różnicą się głównie wysokością oprocentowania. W wariancie dojścia do własności lokalu oprocentowanie kredytu stanowi obok stawki WIBOR dodatkowo marża banku, jednakże marża banku ta jest zdecydowanie niższa, niż w innych bankach komercyjnych.

Osoby zainteresowane takimi mieszkaniami prosimy o składanie pisemnych podań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach przy ul. Królowej Elżbiety 1A..