fe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach informuje, że została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinanowanie projektu „Modernizacja węzłów i sieci ciepłowniczych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach” w ramach Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Szczegóły tutaj.


image001
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach informuje, że została podpisana umowa z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej o dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach na terenie miast Świebodzice i Strzegom”. Szczegóły tutaj.

Stacja meteorologiczna:
https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/0ec85ce3ce044ab5952aebaf9b78efe1/fullscreen

30
Wrz
2021
Płatności bez prowizji

Od dnia 5.10.2021 r. otwieramy punkt kasowy w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Królowej Elżbiety 1A.

Wykaz placówek, w których można dokonywać bez prowizji płatności z tytułu opłat za eksploatację i utrzymanie lokalu oraz opłat za wodę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.


- Monetia Sp. z o.o. ul. – ul. Strzegomska 6 w Świebodzicach (obok piekarni na światłach)
- Bank Spółdzielczy w Świdnicy oddział w Żarowie – ul. Armii Krajowej 48 w Żarowie
- Bank Spółdzielczy w Świdnicy oddział w Żarowie – ul. Polna 2 w Jaworzynie Śląskiej
- Grupa Finansowa Expert Sp. z o.o. – ul. Królowej Elżbiety 1A w Świebodzicach (siedziba Spółdzielni)